Connecta Radio Club

La ràdio que suma èxits!

POLÍTICA DE PRIVACITAT

– De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de dades titularitat de MEDIACAT NETWORK amb CIF G67644906 i domicili social situat a Castelldefels (08860), Barcelona, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, MEDIACAT NETWORK informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.  

– Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per les finalitats esmentades.  

– MEDIACAT NETWORK informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MEDIACAT NETWORK es compromet a adoptar totes les mesures necessàries per suprimir-les o rectificar-les sense dilació quan siguin inexactes.  

– D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic ceo@mediacatnetwork.com  

– Altrament, l’informem que pot contactar amb el Titular de Protecció de Dades de MEDIACAT NETWORK, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu ceo@mediacatnetwork.com o al telèfon +34692187896.  

– Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.